ZAKRES TEMATYCZNY:

  • współczesne rozwiązania materiałowe w budownictwie,
  • technologia i organizacja robót budowlanych,
  • konstrukcje budowlane i inżynierskie,
  • zarządzanie jakością procesów budowanych,
  • wykorzystanie technologii BIM w zarządzaniu przedsięwzięciami budowlanymi,
  • monitoring i diagnostyka obiektów budowlanych,
  • remonty,modernizacja, rekonstrukcja i naprawy obiektów budowlanych,
  • rozwiązania architektoniczne w budownictwie,
  • wykorzystanie materiałów odpadowych w budownictwie,
  • ekologia i ochrona środowiska w inżynierii przedsięwzięć budowlanych.